NLP – neuro lingvistické programování

NLP je proces modelování jedinečných strategií velmi úspěšných lidí a jsme schopni toho docílit u sebe i u druhých lidí.

Zajímá Vás, jak se sladit při jednáních a vytvářet vztah při efektivní komunikaci? Pomocí raportu dokážeme strhnout pozornost, zaujmout, prosadit svůj názor. Vytváříme soulad na úrovni dýchání, postoje, pohybů, výrazu obličeje, přizpůsobujeme tempo řeči a hlasitost projevu.  Získáváme tak informace o hodnotách, přesvědčeních a postojích druhého člověka a to je důležitým kamenem při jednáních na všech úrovních. Zvyšujeme tím náš úspěch a prosperitu.

Pomocí technik NLP jste schopni využít svých zdrojů, nastavit své cíle a dosáhnout maximálních výsledků.

Zvýšením sebedůvěry a odstraněním negativních bloků se Vám otevřou nové možnosti v pracovní i osobním sféře.

Dokážete ovládat své emoce a ovlivnit tak kvalitu prožívání svého života.  Autohypnóza Vám pomůže uvést se do stavu hluboké relaxace a pomáhá Vás zbavit stresu a napětí.

S technikami NLP jste schopni prožívat velmi kvalitní, radostný      a šťastný život. Pomáhá Vám dosáhnout prosperity a stáváte se tak tvůrci Vašeho života.

Jakou změnu můžeme udělat s NLP?

emc2

 • Rozvíjet kreativní myšlení
 • Opustit staré vzorce chování, zvyků a návyků
 • Stanovit si náročné vize a cíle
 • Ovládat své emoce, myšlenky a pocity
 • Pracovat se svými zdroji, maximálně využít svůj potenciál
 • Navázat kvalitnější vztahy
 • Lépe vnímat sami sebe, své chování i chování druhých lidí
 • Umět přijímat a poskytovat zpětnou vazbu
 • Získat vyšší sebevědomí, uvědomit si vlastní hodnotu
 • Vytvářet efektivní strategií
 • Předejít syndromu vyhoření
 • Motivace ke změně